دریافت کد ورود به همدیگه

سرویس ویژه همدیگه

مرحله اول: تکمیل پروفایل

✍ لطفا اطلاعات را به‌طور کامل و دقیق وارد کنید

توضیحات تکمیلی و نکات مهم

لطفا مطالعه کنید و درصورت لزوم با پشتیبانی تماس بگیرید

45397 - 021

۱. شماره موبایل: با توجه به اینکه در این اپلیکیشن شماره موبایل شما معیار پایه‌ای برای شناسایی و احراز هویت است، لازم است موبایلی را وارد کنید که همواره در دسترس شما باشد.
۲. کد ملی: لازم است صحیح و کامل وارد شود. بعدا با تصویر ارسالی از کارت ملی جدید در مراحل بعد مطابقت داده خواهد شد. لازم است حتما کارت ملی شما جدید باشد.
۳. نام و نام‌خانوادگی: لطفا این موارد را دقیقا و عینا مطابق با کارت ملی خود وارد کنید.


تماس با پشتیبانی: 45397 - 021