نرم افزار پیام‌دهی نگین

ویژه‌ی ارسال‌های با حجم بالا
جهت تبلیغات و اطلاع رسانی
ارسال انبوه و تکی
گزارش‌های دقیق و متنوع
تعرفه ثابت و مناسب ۳۰۰۰ و ۰۲۱ و ۵۰۰۰